Vehicles

vehicles

PLA D’IMPULS AL MEDI AMBIENT

En data 20 de desembre es va publicar el Reial Decret 1081/2014, per el qual es regula la concessió directa de subvencions per al desballestament de vehicles industrials de transport de viatgers i mercaderies amb capacitat de tracció pròpia.

Podran ser beneficiaris de les ajudes tan les persones físiques com les jurídiques que siguin propietaris d’autobusos o de vehicles de transport de mercaderies amb capacitat de tracció pròpia de més de 3,5 tones de MMA matriculats, per primera vegada, abans de l’1 de gener de 2007.

+ Info

CERTIFICAT D’APTITUD PER A CONDUCTORS PROFESSIONALS – CAP
Amb l’aprovació del Reial Decret 1032/2007, va entrar en vigor la regulació de la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de vehicles destinats al transport per carretera, conegut amb el nom de CAP. Per tant, queden obligats a obtenir el CAP, dins els períodes legalment establerts, les persones que disposin dels tipus de permís de conduir C1, C1+E, C o C+E (mercaderies), D1, D1+E, D o D+E (viatgers).
L’objectiu d’aquesta formació és la de disposar, a nivell europeu, d’una formació obligatòria per a conductors professionals, en base a motius de millora de qualitat/seguretat en la prestació de serveis.

+ Info

CAPACITACIÓ DE TRANSPORTISTES

Us informem que ja estan obertes les inscripcions a la primera convocatòria de 2018 de les PROVES DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL, certificat imprescindible, per poder exercir l’activitat de TRANSPORT NACIONAL I INTERNACIONAL DE MERCADERIES DE SERVEI PÚBLIC I OPERADOR DE TRANSPORTS (agència de transports, magatzemista – distribuïdor i transitari).

La data límit per inscriure’s és el 15 de març de 2018.