Pla rescat

Pla Creso RESCAT

Et volem ajudar a buscar solucions davant les dificultats

És massa habitual trobar-se en dificultats en aquests temps tant convulsos. Falta de liquiditat, bancs que no obren l’accés al crèdit, clients que no paguen, etc. Una gran quantitat d’entrebancs i dificultats que s’han de poder minimitzar, i trobar el camí de la recuperació.

Definim 3 fases:

FASE 1 – Diagnosi Econòmica i Financera de l’Empresa

 • Anàlisi de la situació i necessitat financera de l’empresa.
 • Anàlisi de l’Estructura laboral i infraestructura en general.
 • Estudi recuperació de crèdits pendents de cobrament de clients
 • Ràtios d’endeutament, Nivells de solvència.
 • Ràtios de rendibilitat (soci, empresa i treballadors)
 • Estudi cobertura de riscos i anàlisi d’assegurances empresarials
 • Etc.

FASE 2 – Anàlisi Comercial i de les Vendes

 • Anàlisi de l’Estructura comercial i rendibilitat del departament.
 • Tendència de les vendes.
 • Rendibilitat de productes.
 • Etc.

FASE 3 – Seguiment: Seguiment mensual o trimestral de les mesures correctives

IMPULSA

Canvi de pla