Pla creix

Pla Creso CREIX

Seguiment dels primers resultats i estudi de millores

  • Estudi econòmico-fiscal
  • Anàlisi mercantil (constitució SL,…)
  • Anàlisi recursos humans
  • Estudi necessitats assegurances empresarials
  • Altres estudis, assessoraments, etc.

IMPULS

 
 Canvi de  pla