Pla consolidació

Pla Creso CONSOLIDA

Estudi de processos de consolidació empresarial

  • Anàlisi comparatiu balanços (evolució)
  • Anàlisi mercantil (ampliació K,…)
  • Anàlisi recursos humans
  • Estudi necessitats inversors (business àngels)
  • Formació professionals als treballadors
  • Altres estudis, assessoraments, etc.

IMPULSA

Canvi de pla