MANTÉN-TE INFORMAT

Es modifica el límit màxim per a pagaments en efectiu on una de les parts actuï com a empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant això, el citat import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional

 

A finals del mes de desembre, el territori francès, amb la finalitat de reducció de la sinistralitat vial, ha modificat la normativa de la seva Llei de Circulació amb la introducció de l’obligació de què tots els camions de transports de mercaderies i conjunts de vehicles de més de 3,5 tones que circulin per territori francès duguin una senyalització d’advertència que indiqui la posició dels angles morts. Aquestes senyalitzacions aniran situades a cada lateral del vehicle i la part posterior.