Avís legal

Avís legal

 1. CRESO ASSESSORIA D’EMPRESES, SL amb CIF B17423930, GESTORIA CRESO ASSESSORIA S.L. amb CIF B17423922 i MITJANCERS D’ASSEGURANCES CRESO CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. amb CIF B17279126 amb domicili social a Girona, al carrer Ultònia, 3, Entr. i 1r. (d’ara endavant CRESO) han creat el web www.creso.cat (d’ara endavant el Web), amb caràcter informatiu, per a un ús personal i gratuït. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web complet Web que CRESO posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet.
  L’accés a aquest lloc implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.
 2. Els drets de propietat intel·lectual del Web, el seu disseny, estructura de navegació, codi font, dades, així com cadascun dels diferents elements en ell continguts són titularitat de CRESO, a qui correspon únicament l’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment pel que fa als drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 3. Els usuaris que accedeixin al Web estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i descàrrega parcial del contingut només, i exclusivament, si concorren les següents condicions:
  1. Que es realitzi quan els elements reproduïts siguin destinats únicament per a ús personal i privat de l’usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació publica o transformació, incloent el seu enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguin cedits o transmesos a tercers o s’instal·lin en qualsevol servidor connectat directa o indirectament a una xarxa local i internet, de manera que un grup de tercers pugui tenir accés a aquesta informació.
  2. Que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats de cap manera.
  3. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en el Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que ho acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat (així com en qualsevol dels següents) es considerarà infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de CRESO i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.
 4. CRESO es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Web, així com també es reserva el dret a modificar o eliminar, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis i continguts i les condicions requerides per accedir o utilitzar el Web i els serveis i continguts.
 5. CRESO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Web i dels serveis i continguts. Alhora CRESO s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Web, els seus serveis o continguts.
 6. CRESO no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en el Web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
 7. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CRESO no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se.