Assegurances CRESO

ASSEGURANCES2

Corredoria d’assegurances

Com a Corredors d’Assegurances garantim la nostra independència respecte a les companyies d’assegurances, oferint al client un assessorament tècnic en base a un anàlisis objectiu del risc. Per tant, realitzem una recomanació atenent a criteris professionals, formulant un anàlisis d’un nombre suficient de contractes d’assegurances oferts en el mercat en els riscos objecte de cobertura.

Els nostres professionals titulats vetllaran per els drets dels nostres clients, és per això que aquesta corredoria compta amb la col·laboració d’advocats per actuar com a defensor del client.
Assessorament, mediació i gestió de qualsevol tipus d’assegurança, i seguiment constant de sinistres:

Assegurances d’automòbils

Turismes, Furgonetes, Motocicletes, Ciclomotors, Camions, Autocars, Vehicles agrícoles, Vehicles industrials, Embarcacions, Retirada de carnet, Assistència en viatge, Defensa jurídica, etc.

Assegurances de persones

Vida, Accidents, Accidents conveni, Assistència sanitària, Jubilació, Estalvi, Plans de pensions, Fons d’inversió, etc.

Assegurances patrimonials

Llars, Comerços, Comunitats, Pèrdua de beneficis, Responsabilitat civil, Desenal de danys, Multirisc PIME, Multirisc industrial, Construcció, etc.